| Početna | Proizvodi | Usluge | Uputstva | Firma | Galerija | Kontakt |

Dimenzije tabaka u štampi određuju se prema:

- potrebnoj količini štampanog materijala (tiražu)
- vremenskom roku za izradu
- formatu štamparske mašine

PAPIR UVEK U MAŠINU ULAZI PO DUŽOJ STRANI!

Najčešći formati tabaka papira su:
B1 (1000 x 700 mm) A1 (840 x 594 mm)
B2 (700 x 500 mm) A2 (594 x 420 mm) A2 proširen (640 x 440 mm)
B3 (500 x 350 mm) A3 (420 x 297 mm) A3 proširen (440 x 320 mm)
B4 (350 x 250 mm) A4 (297 x 210 mm) A4 proširen (320 x 220 mm)

Izvedeni formati:
trećina B1 (700 x 330 mm), šestina B1 (350 x 330 mm), devetina B1 (330 x 230 mm)

Tabaci su dobijeni isecanjem iz tzv. sirovog formata papira koji je još malo veći. I pored toga, svi ovi formati ne mogu se odštampati do ivica papira. Naime, B3 format je 500 x 350 mm, ali štamparska mašina može odštampati najviše 490 x 335 mm. Po užoj strani tabaka, u zavisnosti od mašine, 10-15 mm odlazi za grajfer (hvataljke koje uvlače papir u mašinu). Po širini mora biti prostora za meru - levo i desno po 5 mm.
Proizvodi
Direktan Marketing
Propagandni materijal
Publikacije
Poslovna galanterija
Usluge
Dizajn
Priprema
Štampa
Dorada i povez
O nama
Firma
Vozni park
Preporuke
Kontakt
Uputstva
Programi
Priprema fajlova
Tabaci
 
slika1 slika2 slika3 slika4 slika5 slika6