| Početna | Proizvodi | Usluge | Uputstva | Firma | Galerija | Kontakt |

Programi
Programi koji se mogu koristiti kao radni u cilju pripreme za štampu na grafičkom filmu su:

- Adobe InDesign i QuarkXPress (unos i prelom teksta u kombinaciji sa ubačenim slikama, priprema)

- Adobe Illustrator i CorelDraw (vektorski crteži i značići, minimalno teksta i ubačene već pripremljene slike)

- Microsoft Word (samo unos texta, ne i prelom)

- Adobe Acrobat (fajlovi napravljeni pod opcijom PRESS QUALITY, uz poštovanje potrebnih dimenzija sa napustom za obrez, pretvorenim tekstovima u krive ili dostavljenim korišćenim fontovima).
Proizvodi
Direktan Marketing
Propagandni materijal
Publikacije
Poslovna galanterija
Usluge
Dizajn
Priprema
Štampa
Dorada i povez
O nama
Firma
Vozni park
Preporuke
Kontakt
Uputstva
Programi
Priprema fajlova
Tabaci
 
slika1 slika2 slika3 slika4 slika5 slika6